• Ijsvogeltje

  Ijsvogeltje

 • Een makhok in wording

  Een makhok in wording

 • Winterse kooi

  Winterse kooi

 • Groene specht

  Groene specht

Nico aan het maaien

Ook in de winter zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de eendenkooi, zoals bijvoorbeeld het maaien van het riet bij een bevroren kooiplas.