Stichting Eendenkooi Maaspoort (SEM) werkt sinds 2001 aan de restauratie en ontwikkeling van Eendenkooi Maaspoort, een natuurhistorisch cultuurmonument in ’s-Hertogenbosch. Wij bevorderen er de biodiversiteit, stimuleren natuurontwikkeling en geven een aantal keren per jaar rondleidingen voor belangstellenden om uit te leggen wat een eendenkooi is en hoe en waarom er vroeger werd gevangen. Dit alles natuurlijk met respect voor de natuur en rust voor de dieren: buiten de werk- en bezoekdagen blijft de kooi dicht.
Om een eendenkooi te beheren en in stand te houden, moet er veel werk verzet worden: een pad aanleggen, brandnetels en vlier uitsteken, wilgen en essen knotten, beschoeiingen en bogen maken, schermen en matten maken en aanbrengen, enzovoort. Wij willen dit zoveel mogelijk doen met hulp van vrijwilligers, mensen die het leuk vinden zo nu en dan lekker buiten in de natuur bezig te zijn. Heeft u belangstelling om mee te doen of wilt u informatie, neem dan contact met ons op.