De eendenkooi Maaspoort

 

 

 

Last update:15-8-2015


Tussen de stad 's-Hertogenbosch en de Maas lagen vroeger uitgestrekte weilanden. In die weilanden lag een vreemd bosgebiedje, omgeven door een sloot: De Empelse kooi. Bij de stadsuitbreidingen in de jaren 60 en later ontstond er in de weilanden een nieuwe stadswijk: Maaspoort. Gelukkig dacht men ook toen aan groene zones en er werd ruimte gereserveerd voor een park met een plas. Dit park, het Burgemeester Van Zwietenpark, werd geprojecteerd ten noorden van de A59, rondom die Empelse kooi. Als je nu in dit park wandelt kom je ook langs dat beetje geheimzinnige bosgebiedje, een vrijwel ontoegankelijk stukje van het park, helemaal omgeven door een brede sloot.

In het jaar 2000 heeft een groepje natuurliefhebbers, kooi-enthousiastelingen en medewerkers van de gemeente het plan opgevat om deze kooi te gaan restaureren met behulp van vrijwilligers. Daarvoor werd een werkgroep opgericht, de WEM: Werkgroep Eendenkooi Maaspoort

Hoofddoel: Het in stand houden van een natuur- en cultuurhistorisch monumentje midden in een stadswijk. De WEM wil de bewoners van de wijk er bij betrekken door paar keer per jaar de kooi open te stellen voor publiek. Ook worden er excursies, voor bijvoorbeeld scholen georganiseerd. Dit alles natuurlijk met respect voor de natuur en rust voor de dieren - buiten de werk- en bezoekdagen blijft de kooi dicht.

Maar om dit alles te bewerkstelligen moet er veel werk verzet worden: een pad aanleggen, brandnetels en vlier uitsteken, wilgen en essen knotten, beschoeiingen en bogen maken, schermen en matten maken en aanbrengen. Wij willen dat zoveel mogelijk doen met hulp van vrijwilligers, mensen die het leuk vinden zo nu en dan lekker buiten in de natuur bezig te zijn.
Hebt u belangstelling om mee te doen of wilt u informatie: neem dan contact met ons op.